Reverend Thomas Luu (Truyen)Vu, CRM

Ông bà anh chị em mến, trong bài Phúc Âm của Chúa Nhật thứ Sáu Thường Niên này, Chúa Giêsu giang cánh
tay để cứu chữa kẻ bị phong cùi. Điều này nói lên sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa vì chỉ có Chúa mới chữa
được bệnh phong cùi và tha tội (x.2 Vua 5:7). Hình ảnh Chúa Giêsu giơ cánh tay để chữa bệnh cùi và tha tội nhắc lại cho
chúng ta về Bí Tích Hòa Giải. Chúng ta như người bị mắc bệnh phong cùi qùi xuống xưng thú tội và qua việc linh mục giơ
tay và đọc lời tha tội, Thiên Chúa thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi.
Điều này rất phù hợp với chúng ta khi chúng ta cùng cả Hội Thánh tiến đến ngày thứ Tư Lễ Tro trong tuần này để
bắt đầu Mùa Chay trong bốn mươi ngày theo luật Giáo Hội. Mùa Chay là thời gian thuận tiện cho chúng ta nhìn lại cuộc
sống chúng ta, hoán cải con người cũ, và luyện tập nhân đức để thăng tiếng đời sống tâm linh qua ba phương tiện Giáo
Hội chỉ dẫn: ăn chay, cầu nguyện và làm phúc.
Khi chúng ta bước vào Mùa Chay thánh là dịp dân tộc Việt Nam tiếp đón Mùa Xuân mới mừng Tết Nguyên Đán
Mậu Tuất 2018. Nhân dịp Tết đầu năm, xin gửi đến qúy Ông Bà Anh Chị Em lời chúc mừng và xin Thiên Chúa luôn ban
tràn đầy Ơn Sủng xuống trên chúng ta, luôn được bình an, hạnh phúc và thịnh đạt. Dù chúng ta ăn mừng Tết đầu năm
nhưng cách riêng cộng đoàn chúng ta nhớ mình đang sống trong Mùa Chay thánh, nên vẫn phải kiêng thịt vào thứ Sáu sau
thứ Tư Lễ Tro. Kính chúc mọi người một Mùa Chay thánh đức để luôn sẵn sàng lắng nghe lời Chúa, “các ngươi hãy hết
lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng ĐỨC
CHÚA là Thiên Chúa của anh em” (Joel 2:12-13).

Cha Thomas Truyền, CRM

Thông Cáo Cộng Đoàn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Announcements of the Vietnamese Comuunity)
Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 của cộng đoàn sẽ được tổ chức vào chiều ngày 11 tháng 02.
5g chiều Thánh Lễ tại nhà Gym giáo xứ và sau đó là vui xuân của cộng đoàn. Mọi chi tiết Ban Hành
Giáo sẽ thông báo sau.
Không có lớp Giáo Lý Việt Ngữ ngày 11 tháng 02.
Thứ Tư Lễ Tro (Ngày 14/02)
Ngày 14 tháng 02 lúc 7:30g tối sẽ có Thánh Lễ Việtnam vào Thứ Tư đầu mùa Chay – Thứ Tư Lễ Tro/Ash
Wednesday.
Họp Các Phụ Huynh Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu
Hội Phụ Huynh Học Sinh Lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu vào Chúa Nhật ngày 25 tháng 2 2018 vào lúc 11:10
am tại Band Room.

 

 

Vietnamese Chaplain

lvu@saintagnescathedral.org